Forever

 • Film
 • Identitet
 • Normer
 • Vänskap
 • Relationer
 • Sport
 • Genus
 • Jämställdhet

Sverige 2023 | Drama, spelfilm | Regi: Anders Hazelius | SF Studios | 1h 45 min | Svenska, svensk text.

En engagerande och värmande film om fotboll, att växa upp, klass, identitet och vänskap.

Mila och Kia har varit bästa vänner och lagkamrater så länge de kan minnas. När tjejerna får en ny fotbollstränare i hårdsatsande Lollo börjar de sakta glida isär. Mila som drömmer om att bli fotbollsproffs och spela Gothia Cup ser äntligen sin chans att lyckas – men är det värt att offra sin bästa vän för att vinna till varje pris? (Filmstaden)

Filmen och aktiviteterna kring den går att koppla till undervisningen i idrott och svenska.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Svenska åk 7-9:

 • Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Idrott åk 7-9:

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.