Pride

 • Demokrati och jämställdhet
 • Film
 • HBTQ

England 2014 | Komedi, drama, spelfilm | Regi: Matthew Warchus | TriArt | 1h 59 min | Engelska, svensk text.

Engagerande och välspelad film med både humor och allvar om mänskliga rättigheter och HBTQI i åttiotalets England.

Brittiskt lyckopiller av finaste märke! 1984, den brittiska gruvstrejken har dragit ut på tiden. För arbetarna i den Walesiska byn Dulais börjar det ekonomiska läget bli desperat. Men lösningen kommer från oväntat håll. Ett gäng Londonbaserade gay-aktivister bestämmer sig för att hjälpa till och årets charmigaste kulturkrock är ett faktum. Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West och Paddy Considine i en hjärtevärmare inspirerad av verkliga händelser. (TriArt)

Filmen går att koppla till undervisningen i historia och samhällskunskap, samt skolans värdegrundsarbete.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Värdegrund:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

Historia åk 7-9:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt genom historien och för historiska skeenden som har påverkat nutiden. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna får förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att ge perspektiv på långa historiska linjer med relevans för nutiden, såsom levnadsvillkor, migration och makt, ska undervisningen ge eleverna en fördjupad förståelse för hur historisk utveckling präglas av både kontinuitet och förändring

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 
 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Samhälle åk 7-9:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet 
 • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen 
 • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen. 
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

FORSKA VIDARE:

Bakom kulisserna:
Pride- Making of Featurette - YouTube

Baserat på verkliga händelser:
Pride - Real Life Inspiration - YouTube
The True Story - Pride Premiere Interviews - YouTube


Grundskoleförvaltningen har en sida med stödmaterial till lärare kring mänskliga rättigheter och skolans arbete med normer och värden. 

Material för undervisning:

HBTQI, Normer och makt, forum för levande historia Det här materialet handlar om människors rättigheter, och möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter. Här finns lektionsupplägg och lärarhandledning

BRYT - ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Framtaget av Forum för levande historia RFSL Ungdom. Målgrupp: högstadiet, gymnasiet Materialet hittar du här

Mötesplatser för unga HBTQ-personer:
Gays in Angered
House of colors
Förening för transpersoner
https://www.transammans.se/ 

Material för kollegiala diskussioner:

Din roll i skolan är en fördjupning till MUCF:s utbildning Öppna skolan - Hbtqi i skolan. Den riktar sig till skolpersonal och fokuserar på hur ni kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever, Webbutbildningen Din roll i skolan tar ca 60 minuter. Här loggar du in

Här finns stöd som skolan kan få av West Pride, samt en vägledning för inkluderande omklädningsrum:

Fortbildning och stöd kring HBTQI till er skola Genom West Pride kan nu er skola få stöd i att utveckla ert arbete kring HBTQI. Dels genom personalutbildningar, dels genom insatser riktat till elever som genomförs tillsammans med lärare. Insatserna är kostnadsfria för skolorna att boka. Stödet ska kopplas till hela skolans systematiska värdegrundsarbete. Detta innebär att det är rektor/biträdande rektor eller någon från skolans trygghetsteam som kan boka detta. Vill ni på er skola ha stöd av West Pride kontakta Jenny Gustafsson Utbildningskoordinator, jenny@westpride.se  Här kan du läsa mer om stöden som erbjuds.

Stöd till skolors arbete med att skapa trygga och inkluderande omklädningsrum. Här hittar du vägledningen