Suzume

 • Biologi
 • Film
 • Geografi
 • Globala perspektiv
 • Existentiella frågor
 • Vänskap
 • Naturvetenskap
 • Animation
 • Tecknad film

Japan 2023 | Anime, spelfilm | Regi: Makoto Shinkai | SF Studios | 2 h 02 min | Japanska, svensk text.

Suzume beger sig på en fantasifylld resa med en stol som egentligen är en student och stängare från Tokyo i en animefilm utan dess like med makalösa bilder som upplevs bäst i biograf.

När himlen blir röd och jorden darrar står Japan på randen till katastrof. En målmedveten tonåring, Suzume, ger sig ut på ett uppdrag för att rädda sitt land. Eftersom hon ser de övernaturliga krafterna som andra inte ser, är det upp till henne att stänga de mystiska dörrarna som sprider kaos över landet. En farlig resa väntar när landets öde vilar på hennes axlar.

Makoto Shinkais (Your Name och Weathering with you) nya visuellt enastående film har tagit världen med storm och tävlade om Guldbjörnen på Berlin Filmfestival 2023. (Filmstaden) 

En av de saker filmen tar upp på ett fantasifullt sätt är jordbävningarna i Japan, som den i Kobe, där filmberättelsen också delvis utspelar sig. Använd filmen i geografiämnet och samtala om jordskalv, hur och var de uppstår och hur det påverkar ens vardag.

Fortsätt även att ta del av japanskt berättande genom bokformen manga efter filmen.

Filmen går att koppla till undervisningen i bild, geografi och svenska.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Geografi åk 7-9:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och mönster på olika platser och i olika regioner. Undervisningen ska vidga och fördjupa elevernas kunskaper om naturgivna processer och människans verksamheter i olika delar av världen, och hur dessa påverkar landskap och livsmiljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att växla mellan olika rumsliga perspektiv: lokala, regionala och globala, liksom mellan olika tidsperspektiv

 • Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Svenska åk 7-9:

 • Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Bild åk 7–9:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.

 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.