Away

 • Biologi
 • Film
 • Religionskunskap
 • Existentiella frågor
 • Naturvetenskap
 • Animation

Lettland 2019 | Animerad spelfilm | Regi: Gints Zilbalodis | Swedish Film | 1h 14 min | OBS! Inget tal

En pojke på motorcykel på en främmande ö, hisnande bilder och ett mystiskt äventyr utan tal som alla kan se oavsett språkförståelse.

Efter ett flyghaveri hittar en pojke skydd i en sagolik grönskande oas. Där blir han en vän med en liten fågel som följer med honom på motorcykel över en mystisk ö. Men de jagas av något stort, tyst och mörkt som rör sig lunkande över ön. Vägen mot räddningen är lång och svindlande vacker.

Filmen går att koppla till undervisningen i bland annat bild, svenska och religion.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi i vissa fall ordna med påseende. 

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Bild åk 4-6:

 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. 
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 

Svenska/svenska som andraspråk 4-6:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Religion åk 4-6: 

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. 
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.