Hej, stora värld!

 • Biologi
 • Naturvetenskap
 • Animation

Frankrike 2019 | Dokumentär | regi: Éric Serre, Anne-Lise Koehler  | Njutafilms | 1h 07 min | Franska, dubbad till svenska

Följ med på en förunderlig animerad resa där ni får uppleva naturen från djurens perspektiv! 

Hej, stora värld (Bonjour le monde) bjuder in oss att utforska en fantastisk biotop. Med fängslande animationer berättar filmen en både fantasieggande och ögonöppnande historia, förmedlad utifrån tio nyfödda djurungars perspektiv. 

Filmen går att koppla till undervisningen i de naturorienterade ämnena.


Vill ni göra egna animationer på skolan, så har Biblioteken i Mölndal gjort fina och tydliga inspirationsfilmer:
1. Intro Stop motion-film
2. Ord och poesi
3. Karaktär och känsla


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Förskoleklass:

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. 
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen. 
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter

Naturorienterande ämnen åk 1-3: 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.  

 • Årstidsväxlingar i naturen.
 • Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.