Blanda färg och testa verktyg! Verkstad.

  • Konst och bild
  • Skapande verkstad
  • Teknik
  • Workshop

Vad är egentligen färg? Hur kan man blanda till olika färger och vad finns det för verktyg att måla med? Färger och former kan avgöra hur ett konstverk uppfattas, om det till exempel känns glatt eller sorgligt. Konstnärer har också använt olika verktyg för att skapa sina bilder. Verktygen och hur de används dem påverkar också hur en målning ser ut och känns. 

Vi tittar tillsammans på några konstverk och pratar om vad vi ser. Vi går igenom grundfärgerna, kalla och varma färger och tittar närmre på vilka former och tekniker som använts i olika konstverk. 

Sedan skapar vi tillsammans i vår Studio. Vi går igenom sätt att blanda färg och använder några olika verktyg. Med hjälp av det vi lärt oss skapar vi egna bilder. 


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 580:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 550 kr.