Visning: GIBCA -forms of the surrounding futures

  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Normer
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor
  • HBTQ

Är det möjligt att i dagens flöde av negativa nyheter bejaka möjligheter till en positiv förändring? 

I höst äger den tolfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal rum – forms of the surrounding futures, där Göteborgs Konsthall är en av utställningsplatserna. Årets utställning visar konstverk som på olika sätt utmanar dominerande tankemönster. Genom ljud, ljus, lukt och olika material stimuleras våra sinnen. 

 Konstnärerna som ställer ut på konsthallen berör frågor om relationen mellan människa och maskin, miljöförstöring, migration, minoritetskultur och queeridentitet. 

 Vi kan erbjuda visningar av utställningen tisdagar, onsdagar och några torsdagar mellan 14.00-16.00, enligt datumen nedan. Visningen är cirka 30 minuter lång. Du kan själv välja när inom tidsspannet du vill ha visningen. Skriv ditt önskemål om tid som en kommentar när du gör bokningen.


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.