Sinnliga upplevelser - ljusflöden, fötter med klor och robotdammsugare

  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Normer
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor

Genom ljud, ljus, lukt och olika material stimuleras våra sinnen.   

Tillsammans möter vi stora skulpturer och installationer som upptar hela rum. Hur känns det att röra sig i flödande gult ljus? Att stå inför en jättehög skulptur som har fötter med klor? I ett av verken möter vi oväntade rörelser som eleverna får samspela med i en enkel övning.

Målet med lektionen är att sätta barnens upplevelse i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga förmågor. Det ges tillfälle att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och konsthallens miljö.

Utställningen är en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal, där Göteborgs Konsthall är en av utställningsplatserna.

Upplägget på lektionen anpassas utifrån barnens ålder. 


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.