Klimat och (o)hållbarhet i samtidskonsten

  • Debatt och diskussion
  • Globala perspektiv
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Etik och värderingar
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor

I nyhetssändningar matas vi med miljökatastrofer, plastberg i haven, rödlistade eller utrotade djurarter, värmeböljor och översvämningar. I lektionen ser vi exempel på hur samtidskonstnärer tar sig an dessa brännande samtidsfrågor genom bland annat film, fotografier och skulpturer. Vad är vi själva beredda att göra för att bidra till en bättre miljö och minska klimatförändringarna? Varför är det så svårt?

 Vi pratar även om sådant som faktiskt har blivit bättre och ser hur ett konstprojekt till exempel kan bidra till att tillvarata tonvis av slängda flip-flops.

 Lektionen är dialogbaserad och utgår från bilder via projektor. Den äger huvudsakligen rum i konsthallens ateljé men vi tittar även på verk i den pågående utställningen

OBS! Då vi håller till i ett separat rum som inte rymmer fler än 20 personer är det önskvärt med halvklasser. 


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.