Utmana tankemönster - se andra möjliga framtider?

  • Debatt och diskussion
  • Konst och bild
  • Samtidskonst

Höstens utställning visar konstverk som på olika sätt utmanar dominerande tankemönster. Verken på konsthallen berör frågor om relationen mellan människa, maskin och miljö, migration och minoritetskultur. I en dialog – och upplevelsebaserad lektion möter vi tillsammans några riktigt stora och mångfacetterade skulpturer och installationer som upptar hela rum. Genom ljud, ljus, lukt och olika material stimuleras våra sinnen. 

Genom lektionen får eleverna aktivt reflektera över verken och de frågor och sinnliga upplevelser de väcker. 

Upplägget på lektionen anpassas utifrån elevernas ålder.

Utställningen är en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal rum, där Göteborgs Konsthall är en av utställningsplatserna. 


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.