skolbesök - anpassad grundskola - Upptäck Världens spel

Vill du som jobbar med elever från anpassad grundskola boka ett besök i utställningen Världens spel, där ni i lugn och ro kan utforska utställningen utan det är andra besökare på plats samtidigt? Då kan du boka ett besök innan öppettid. Du som ansvarig lärare leder gruppen och vi som museipedagoger finns tillgängliga vid behov. Vi låser upp utställningen Världens spel där ni kan utforska och upptäcka spelen själva, med stöd från oss. 

Tillfället sträcker sig över två timmar vilket ger er tid att ta en paus för medhavd fika och gå in i utställningen igen och ta den tid som passar gruppen.