Trådar, mönster och olikhet – visning och workshop

  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Samtidskonst
  • Skapande verkstad
  • Svenska som andraspråk

I lektionen tittar vi närmare på några av verken i utställningen forms of the surrounding futures. Lektionen utgår från några starkt visuella, skulpturala verk och upplägget anpassas utifrån barnens ålder. Ett av verken kopplar an till en samisk kulturtradition och andra berör frågor om migration och att läka från sjukdom.

Beroende på elevernas ålder kan samtalen lyfta frågor som: Vad innebär det att hålla fast vid en minoritetskulturs traditioner eller att ha ryckts upp från sina rötter genom migration? Vad betyder det för känslan av tillhörighet eller känslan av att inte höra till? För de yngre lyfts snarare frågor om färger, mönster och former.

Efter en dialogbaserad visning av verken arbetar vi i en kreativ workshop med olika mönster som kopplar an till de verk vi har tittat på. Från likadana former kan vi skapa många olika mönster. Hur ser det ut när vi sätter samman elevernas individuella bilder till en större gemensam bild, när alla ingår i en större helhet?

 

OBS! I det längre morgonpasset klockan 9-10.30 ingår en lite längre visning av konstverken i utställningen medan det i det kortare passet klockan 11.00-12.00 enbart ges en kortare visning innan den skapande workshopen. Om ni föredrar att boka detta pass som enbart en dialogbaserad visning går det bra för tiden 11-11.45. Skriv i så fall en kommentar om att ni önskar detta upplägg.


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.