Ekens rike

  • Naturvetenskap
  • Dokumentär
  • Biologisk mångfald
  • Artrikedom
  • Årstider

Frankrike 2022 | Dokumentär | Regi: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux | Njutafilms | 1h 20 min | OBS! Inget tal

Upplev storslagna naturbilder i biograf!

Eken är kungen bland träd och en symbol för kraft och ett långt liv. Det mäktigaste trädet på våra nordliga breddgrader, som av många förknippas med hopp om livet för framtida generationer. Men eken är inte bara en symbol, för mängder av djur är det den plats de kallar sitt hem.

Ekens rike är en naturlyrisk och spännande hyllning till skogen och djuren med fantastiskt vackert foto. Vi får följa ekorrar, grodor, insekter, möss, rådjur, ugglor, vildsvin och många andra djur genom årstidernas växlingar under ett år i och omkring en 210 år gammal ek. Här utspelar sig livets alla vedermödor. Kamp för överlevnad, problem med grannsämja, solidaritet, romantik och uppfostran av barnen.

Regissören Laurent Charbonnier är tidigare känd för dokumentärer som Flyttfåglar och den Césarnominerade Animals in Love. Michel Seydoux gör efter en lång karriär på produktionssidan (På väg till skolan finns på meritlistan) regidebut med Ekens rike.  Ekens rike berättas helt utan dialog så att alla oavsett språk eller ålder kan följa med. (Njutafilms)

Filmen och aktiviteterna kring den går att koppla till undervisningen i de naturorienterande ämnena.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Boka in er till en lektion i Botaniska Trädgården i anslutning till filmvisningen!


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende. 

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Naturorienterande ämnen åk 1-3: 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.  

Centralt innehåll:

* Årstidsväxlingar i naturen.
* Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
* Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
* Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.