Eken – ett myller av liv

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Utomhus
  • Naturvetenskap
  • Biologisk mångfald
  • Årstider

Fördjupande lektion kring filmen Ekens rike som visas av Skolbio 

KuBo - Ekens rike (goteborg.se)

Tänk att ett litet ekollon kan bli ett ståtligt träd som kan bli tusen år gammalt! Ekens skönhet, storlek och ålder har beundrats av många genom tiderna.

Mer än tusen arter av växter, svampar och djur är beroende av eken för sin överlevnad –alltifrån små lavar och mossor till insekter och fåglar.

Kom och upptäck eken med alla sinnen! Vilka bor där? Hur såg världen ut när den var ett ekollon? Tillsammans funderar vi över och upplever ekens storhet, liv och mångfald.


Mötesplats - Botaniskas undervisningslokal Roten